Thẩm định giá động sản

Thẩm định giá động sản là việc đánh giá lại giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất điịnh với những phương pháp phù hợp.

Thẩm định giá động sản bao gồm: thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ, nhà xưởng, vật tư, hàng hóa, phương tiện vận tải…

Mục đích thẩm định giá động sản

 • Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng;
 • Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh;
 • Thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp;
 • Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp;
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;
 • Hoạch toán kế toán, tính thuế ;
 • Tư vấn và lập dự án đầu tư;
 • Chứng minh tài sản, du học, du lịch, định cư….;
 • Các mục đích khác
tham dinh gia dong san

Tài sản thẩm định giá động sản

a) Tài sản chưa qua sử dụng (mua sắm mới)

b) Tài sản đã qua sử dụng

 • Đây là loại tài sản không còn đảm bảo đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong quá trình bảo quản hoặc vận hành.
 • Trong qua trình sử dụng, tùy theo mức độ thông dụng và tỷ lệ chất lượng các thiết bị còn lại có thể sử dụng 1 trong 2 cơ sở thẩm định là cơ sở giá trị thị trường và cơ sở giá trị phi thị trường để thẩm định giá trị tài sản.

c) Tài sản không còn giá trị sử dụng

 • Khi tài sản không còn giá trị sử dụng thì mức giá trị còn lại được gọi là giá trị thanh lý. Giá trị thanh lý phản ánh giá trị còn lại của một tài sản (trừ đất đai) khi tài sản đó đã hết hạn sử dụng và được bán thanh lý.
 • Với loại tài sản này thì việc thẩm định giá tài sản không hề đơn giản do việc chia tách, phân loại các thành phần cấu tạo nên tài sản đó, ước tính trọng lượng khi không đủ điều kiện cân, đong đo, đếm, chạy thử cụ thể cho từng tài sản.
1.tham dinh gia dong san

Các phương pháp thẩm định giá động sản

Cũng giống như phương pháp thẩm định các đối tượng tài sản khác như: bất động sản, doanh nghiệp, dự án đầu tư…, PSD Value đưa ra 6 phương pháp thẩm định giá động sản một cách tối ưu và nhanh chóng gồm:

 • Phương pháp so sánh
 • Phương pháp chi phí
 • Phương pháp vốn hóa
 • Phương pháp chiết trừ
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Phương pháp thặng dư

Hồ sơ thẩm định giá động sản

Hồ sơ chung thẩm định giá động sản:

 • Giấy yêu cầu thẩm định giá khách hàng lập (có mẫu kèm theo);
 • Giấy ủy quyền nếu tài sản không thuộc sở hữu của khách hàng trực tiếp liên hệ thẩm định giá;
 • Quyết định cho phép thanh lý của cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với tổ chức);
 • Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá(có mẫu kèm theo);
 • Xuất xứ hàng hoá: nước sản xuất, năm sản xuất;
 • Sổ tài sản, thẻ tài sản theo dõi việc trung, đại tu, hóa đơn mua thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ nâng cấp, bảo trì máy móc thiết bị, phương tiện vận tải (nếu có);
 • Các biên bản định giátài sản phục vụ công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp khi góp vốn liên doanh, phục vụ công tác kiểm kê của Nhà nước … tại từng thời điểm (nếu có);
 • Tài liệu kỹ thuật, catalogue: tính năng kỹ thuật, công suất thiết kế, năng lượng tiêu hao …;
 • Chứng thư giám định chất lượng còn lại, Biên bản giám định chất lượng còn lại của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Giấy tờ bổ sung thêm thẩm định giá động sản đối với:

Phương tiện vận tải đường bộ

 • Giấy đăng ký phương tiện vận tải;
 • Giấy chứng nhận đăng kiểm;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm  (nếu có);
 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật đối với phương tiện chở vật liệu cháy nổ, nguy hiểm (xe bồn chở gas, hóa chất…) (nếu có).

Phương tiện vận tải đường thủy

 • Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;
 • Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa;
 • Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa;
 • Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển (nếu có).

Tài sản nhập khẩu

 • Hợp đồng thương mại;
 • Packing list, invoice;
 • Tờ khai hải quan;
 • Giấy chứng nhận xuất xứ, giấy giám định chất lượng;
 • Hóa đơn mua bán kê khai chi tiết.
2.tham dinh gia dong san