hoat dong tham dinh gia ra sao khi sua doi luat gia

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) bổ sung nhiều quy định chặt chẽ hơn về điều kiện thẩm định viên về giá, siết chặt điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp, nhằm tạo hàng rào kỹ thuật ngăn tiêu cực từ một lĩnh vực tương đối nhạy cảm…

Thông tin về một số điểm mới về dịch vụ thẩm định giá tại dự thảo Luật Giá sửa đổi, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), cho biết trong dự án Luật giá sửa đổi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 năm 2023 đã được ban soạn thảo hoàn thiện những bất cập theo hướng củng cố, tăng cường tiêu chuẩn, điều kiện của thẩm định viên về giá, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của thẩm định viên trong hoạt động thẩm định giá.

hoat dong tham dinh gia ra sao khi sua doi luat gia

Nhiều vụ sai phạm bị phanh phui thời gian qua do các thẩm định viên và doanh nghiệp thẩm định giá “tiếp tay”.

Đồng thời, xử lý các chồng chéo, vướng mắc trong quản lý thẩm định viên về giá; bổ sung, hoàn thiện các quy định về giám sát, quản trị doanh nghiệp, nhất là đối với mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ TRỞ THÀNH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ?

Dự thảo Luật Giá sửa đổi về cơ bản kế thừa quy định hiện hành, có sửa đổi, bổ sung, kết cấu lại cho phù hợp với tính chất của hoạt động thẩm định giá. Theo đó, tại nội dung về giải thích từ ngữ đã quy định: “Thẩm định giá là hoạt động tư vấn xác định giá trị bằng tiền của tài sản thẩm định giá tại một địa điểm, thời điểm, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam”.

Dự thảo luật cơ bản kế thừa các quy định hiện hành và củng cố theo hướng chuyên môn hóa hoạt động của thẩm định viên theo lĩnh vực tài sản.

Theo đó, thẻ thẩm định viên về giá được chuyên môn hóa theo hai lĩnh vực gồm: (i) thẩm định giá tài sản gồm bất động sản, động sản và các hàng hóa, dịch vụ thông thường; (ii) thẩm định giá doanh nghiệp: doanh nghiệp, tài sản tài chính…

“Điều này góp phần nâng cao chất lượng thẩm định viên theo lĩnh vực chuyên môn sâu, cũng như tiết kiệm nguồn lực xã hội trong học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, thi cấp thẻ thẩm định viên về giá”, đại diện Cục Quản lý giá nhìn nhận.

Cũng theo quy định của luật hiện hành, thẩm định viên về giá không được hành nghề với tư cách cá nhân; người có thẻ thẩm định viên về giá khi có nhu cầu hành nghề thẩm định giá phải gắn với hoạt động của doanh nghiệp.

Do đó, trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành, luật sửa đổi đã quy định rõ hơn việc đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp thẩm định giá để được công nhận là thẩm định viên về giá.

Trên cơ sở đó cũng khắc phục được hạn chế tại luật hiện hành là không quy định cách thức xác nhận một người được coi là thẩm định viên về giá nên chưa bảo đảm tính chặt chẽ, có thể gây nhầm lẫn khi coi người có thẻ thẩm định viên về giá đồng thời là thẩm định viên về giá.

Do vậy, tại dự thảo luật quy định thẩm định viên về giá phải là những người có thẻ thẩm định viên và đang hành nghề thẩm định giá tại các doanh nghiệp thẩm định giá.

“Điều kiện để đăng ký hành nghề phải là người có thẻ thẩm định viên và có kinh nghiệm 36 tháng làm việc thực tế tại doanh nghiệp thẩm định giá để nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm định giá”, Cục Quản lý giá nhấn mạnh.

SIẾT QUY ĐỊNH, TĂNG CƯỜNG TÍNH RĂN ĐE

Nhằm quản lý chặt chẽ hơn đối với các thẩm định viên về giá, theo đại diện Cục Quản lý giá, dự án Luật Giá sửa đổi cũng quy định về những điều cấm đối với thẩm định viên về giá, quy định một số trường hợp xử lý đối với thẩm định viên về giá khi vi phạm pháp luật về thẩm định giá như: tước thẻ, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá.

Qua đó, tăng cường tính răn đe đối với thẩm định viên, góp phần yêu cầu các thẩm định viên không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Đồng thời, dự thảo luật yêu cầu các công ty tăng cường về số lượng thẩm định viên tại doanh nghiệp thẩm định giá.

“Trước đây, mỗi doanh nghiệp thẩm định giá chỉ cần có từ 3 thẻ thẩm định viên thì nay phải có từ 5 thẻ thẩm định viên trở lên. Tại mỗi chi nhánh phải có ít nhất 3 thẻ thẩm định viên về giá độc lập với doanh nghiệp và các chi nhánh khác thay vì quy định trước đây chỉ cần 2 thẻ thẩm định viên về giá”, đại diện Cục Quản lý giá thông tin.

Cùng với đó, các doanh nghiệp có trách nhiệm mua bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ dự phòng.

“Đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần thì bổ sung quy định tổng số vốn góp của các thành viên góp vốn, cổ đông là thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Quy định này nhằm đảm bảo quyền chi phối của thẩm định viên đối với hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá”, đại diện Cục Quản lý giá cho biết.

Trên cơ sở luật hóa quy định tại nghị định, dự thảo luật cũng bổ sung một điều về người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá để nâng cao tính pháp lý; đồng thời, tiếp tục khẳng định giá trị pháp lý của các quy định này trong thực tiễn quản lý hoạt động thẩm định giá.

Ngoài ra, dự thảo luật củng cố quy định về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá nhằm quản lý chặt chẽ hơn hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có biến động về thẩm định viên về giá ảnh hưởng đến điều kiện hoạt động.

Dự thảo luật cũng đã củng cố và làm rõ hơn quyền và nghĩa vụ mà nhất là nghĩa vụ của thẩm định viên và doanh nghiệp thẩm định giá trong hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá.

Về giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp thẩm định giá và khách hàng thẩm định giá về kết quả thẩm định giá.

Theo quy định thì mối quan hệ giữa doanh nghiệp thẩm định giá và khách hàng được thực hiện thông qua hợp đồng thẩm định giá và là hợp đồng dân sự.

Vì vậy, khi phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua các cơ chế sau: (i) thương lượng, hòa giải trên cơ sở những cam kết đã ghi trong hợp đồng thẩm định giá; (ii) giải quyết bằng trọng tài thương mại; (iii) khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật.

Để tạo điều kiện cho các bên và làm rõ cơ chế giải quyết tranh chấp, tại dự thảo luật quy định một điều để dẫn chiếu các quy định hiện hành để thực hiện khi có phát sinh.

Theo VnEconomy

ra soat ky cac quy dinh ve tham dinh gia trong du thao luat gia sua doi

Dự kiến tại phiên họp thứ 21 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi). Trước đó, tại phiên họp của Ủy ban Tài chính – Ngân sách để cho ý kiến về một số vấn đề lớn và nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi), các đại biểu đề nghị rà soát kỹ lưỡng các quy định về thẩm định giá và Hội đồng thẩm định giá để bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo để thống nhất định hướng giải trình, tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật.

Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho biết trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đã bám sát mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật đặt ra ban đầu và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi, khắc phục vướng mắc, xác định rõ sự điều tiết của Nhà nước, tạo sự minh bạch trong quản lý nhà nước về giá, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế.

ra soat ky cac quy dinh ve tham dinh gia trong du thao luat gia sua doi

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm góp ý là về thẩm định giá và Hội đồng thẩm định giá như thống nhất các quy định về thẩm định giá; rà soát các quy đinh về dịch vụ thẩm định giá như bổ sung nguyên tắc khi xây dựng kết quả thẩm định giá; bổ sung nguyên tắc thẩm định thương hiệu uy tín của cơ sở khám chữa bệnh khi đưa vào những đề án liên doanh, liên kết; quy định rõ hơn về nghĩa vụ của thẩm định viên về giá; rà soát các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong thẩm định giá của Nhà nước, vai trò, nhiệm vụ của Hội đồng định giá Nhà nước, đối tượng của thẩm định giá Nhà nước; Hội đồng thẩm định giá…

Báo cáo một số nội dung lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi) tại phiên họp của Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu về thẩm định giá, để làm rõ cơ sở pháp lý và bảo đảm tính bao quát, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã thống nhất bổ sung quy định về tiêu chuẩn thẩm định giá; chỉnh lý quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức liên quan trong đào tạo, thi, cấp, quản lý, thu hồi chứng chỉ và thẻ thẩm định viên về giá, đăng ký hành nghề thẩm định giá.

Về dịch vụ thẩm định giá, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý quy định về thuyền dịch vụ thẩm định giá nhằm bảo đảm chặt chẽ, khả thi trong thực hiện và thể hiện tại Mục 2 Chương VI (từ Điều 45 đến Điều 59). Chỉnh sửa điều kiện được thi thẩm định viên về giá; quy định về đăng ký hành nghề thẩm định giá; quy định về quyền, nghĩa vụ của thẩm định viên về giá; quy định về quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá, người chịu trách nhiệm về doanh nghiệp thẩm định giá …

1.ra soat ky cac quy dinh ve tham dinh gia trong du thao luat gia sua doi

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai báo cáo một số nội dung lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi)

Về thẩm định giá của Nhà nước, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai cho biết, dự thảo Luật đã quy định rõ nguyên tắc và cơ chế thực hiện thẩm định giá nhà nước. Đối với các trường hợp cụ thể phải thẩm định giá của Nhà nước, để bảo đảm tính hợp lý, đầy đủ, do đó, các đạo luật chuyên ngành sẽ xác định cụ thể; đồng thời quy định tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Bộ, ngành, địa phương.

Dự thảo Luật xây dựng theo nguyên tắc từng cá nhân, tổ chức, cơ quan sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với công việc mà mình thực hiện. Như, tổ chức thẩm định (Hội đồng thẩm định giá của Nhà nước) phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tính chính xác, trung thực, khách quan với kết quả thẩm định đưa ra. Kết quả thẩm định giá mang tính chất cung cấp căn cứ, thông tin, tư vấn cho người có thẩm quyền xem xét, quyết định giá tài sản. Mặc dù kết quả thẩm định giá không mang tính bắt buộc phải thực hiện mà là một trong những cơ sở để Cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định, phê duyệt giá tài sản, song Hội đồng thẩm định, từng thành viên Hội đồng thẩm định phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết quả thẩm định không chính xác, trung thực. Cơ quan cơ thẩm quyền quyết định giá xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Để tiếp tục cụ thể hóa trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý, quy định cụ thể nhiều nội dung về hoạt động thẩm định giá của Nhà nước, theo đó đã bổ sung 02 Điều về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập Hội đồng thẩm định giá, quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thẩm định giá; chỉnh lý làm rõ quy định về phạm vi thẩm định giá của Nhà nước “Hoạt động thẩm định giá của Nhà nước không áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá”; bổ sung quy định về nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định giá tại khoản 2 Điều 61 Dự thảo Luật; bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thẩm định giá “xem xét, quyết định sử dụng kết quả của đơn vị tư vấn, doanh nghiệp thẩm định giá” và “Rà soát, đánh giá việc tuân thủ về thu thập, phân tích thông tin, lựa chọn phương pháp thẩm định giá, lập Báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá trong trường hợp thuê thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc thẩm định giá”… Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai nêu rõ, những quy định trên nhằm vừa tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, vừa bảo đảm tính khả thi, giúp các cá nhân, tổ chức liên quan yên tâm thực hiện đúng chức trách được giao.

2.ra soat ky cac quy dinh ve tham dinh gia trong du thao luat gia sua doi

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu tại phiên họp

Cơ bản nhất trí với nội dung dự kiến tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường đề nghị tiếp tục rà soát để quy định cụ thể hơn về địa vị pháp lý của Hội đồng thẩm định giá để bảo đảm khách quan và bảo vệ cán bộ. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng dự thảo Luật không nên quy định quá cứng về Hội đồng thẩm định giá tránh khó thực hiện trên thực tế.

Khoản 1 Điều 61 dự thảo Luật hiện quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định giá quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật này quyết định thành phần tham gia Hội đồng thẩm định giá trong số người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng. Hội đồng thẩm định giá phải có tối thiểu 3 thành viên, trong đó có ít nhất 50% thành viên bao gồm Chủ tịch Hội đồng có một trong các chứng nhận chuyên môn sau: a) Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành giá, thẩm định giá; b) Thẻ thẩm định viên về giá; c) Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về thẩm định giá; d) Chứng chỉ bồi dưỡng thẩm định nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho rằng quy định cứng số lượng và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thẩm định giá sẽ khó khăn cho các địa phương khi thực hiện. Bởi tại địa phương có rất nhiều hội đồng thẩm định giá trong các lĩnh vực, nhưng số người được đào tạo chuyên môn lĩnh vực định giá là rất ít, số các cơ sở đại học số ít tại các trường kinh tế.

3.ra soat ky cac quy dinh ve tham dinh gia trong du thao luat gia sua doi

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách V Tuấn Anh phát biểu

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Tuấn Anh đề nghị rà soát quy định về điều kiện thành lập Hội đồng thẩm định giá. Dẫn chứng thực tế khi một đơn vị bán tài sản công và phải thành lập Hội đồng thầm định giá với các yêu cầu điều kiện phải có chứng chỉ sẽ là vướng mắc tại cơ sở. Mặt khác thẩm định giá trong các lĩnh vực khác nhau đòi hỏi chuyên môn khác nhau như thẩm định giá trong lĩnh vực y tế khác với thẩm định giá đất…Nếu chỉ cần có chứng chỉ bồi dưỡng liệu có đảm bảo yêu cầu chuyên môn kinh nghiệm để đưa ra quyết định phù hợp. Do đó, đại biểu đề nghị cân nhắc quy định về Hội đồng thẩm định giá cần gắn với chuyên ngành thay vì các tiêu chuẩn chung như có bằng đại học/cao đẳng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng.

Theo Quốc hội

thu nghiem su dung he so k trong viec dinh gia dat

HoREA kiến nghị cho phép TP HCM thí điểm áp dụng hệ số K thay vì phải thực hiện thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá.

Theo HoREA, quy định việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án nhà ở thương mại theo 4 phương pháp định giá đất, mà chủ yếu là theo phương pháp thặng dư để xác định giá đất cụ thể theo nguyên tắc việc định giá đất phải bảo đảm phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, thông qua 2 bước là bước “định giá đất” và bước “thẩm định giá đất” có một số bất cập.

Thứ nhất, bước định giá đất, Sở TN&MT đấu thầu thuê đơn vị tư vấn định giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Nhưng hiện nay, nhiều đơn vị tư vấn định giá đất từ chối không tham gia định giá đất do sợ rủi ro.

Thứ hai, bước thẩm định giá đất, Sở TN&MT trình Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh (do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng) thẩm định giá đất để UBND tỉnh ban hành quyết định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án.

Cách làm này có thể gây ra rủi ro pháp lý cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và người liên quan, đồng thời mất nhiều thời gian mà vẫn không đạt được kết quả tin cậy như các chuyên gia đã tính toán. Nếu một dự án nhà ở thương mại do 02 đơn vị tư vấn định giá đất cùng áp dụng 1 phương pháp định giá đất thì cho ra 2 kết quả khác nhau với mức chênh lệch khoảng 17%.

Bên cạnh đó, quy trình 2 bước “định giá đất” và bước “thẩm định giá đất” có thể dẫn đến tình trạng “quyền anh, quyền tôi” do Sở Tài chính là Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh có thể “bác” kết quả “định giá đất” của Sở TN&MT, phải làm lại gần như từ đầu. Cách làm này dẫn đến thời gian thực hiện quy trình, thủ tục “định giá đất” và “thẩm định giá đất” tốn rất nhiều thời gian, thường mất khoảng trên dưới 3 năm hoặc lâu hơn, làm mất cơ hội đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

1.thu nghiem su dung he so k trong viec dinh gia dat

Tiền sử dụng đất hiện nay vừa là “ẩn số” và là gánh nặng với người mua nhà

Theo HoREA, tiền sử dụng đất hiện nay vừa là “ẩn số” đối với cả cơ quan nhà nước do không thể tiên lượng được nguồn thu tiền sử dụng đất của các dự án trên địa bàn trong từng thời kỳ và đối với doanh nghiệp cũng là “ẩn số” do không thể tiên lượng được tiền sử dụng đất của dự án để tính toán hiệu quả đầu tư, cũng như rất khó mời gọi nhà đầu tư nước ngoài do “ẩn số” tiền sử dụng đất.

Đây cũng là gánh nặng với người mua nhà, bởi lẽ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và “tiền sử dụng đất” thường chiếm khoảng trên dưới 10% giá nhà chung cư, chiếm khoảng 30% giá nhà phố và chiếm khoảng trên dưới 50% giá nhà biệt thự.

Theo đề xuất của TP HCM, nếu áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với tất cả các dự án bất động sản, nhà ở thương mại, kể cả dự án có giá trị về đất trên 30 tỷ đồng và hệ số điều chỉnh giá đất này cần được áp dụng theo từng loại hình dự án bất động sản, nhà ở thương mại (tùy theo loại hình dự án nhà ở cao cấp, trung cấp, loại bình dân) và theo vị trí của từng dự án cụ thể (tại khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3, khu vực 4, khu vực 5) để xác định “hệ số điều chỉnh giá đất” phù hợp cho từng loại dự án.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho biết, đề xuất này đã “công thức hóa” và “định lượng” được việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giúp cho thị trường bất động sản minh bạch hơn. Nhưng đề xuất này vẫn có thể gặp vướng mắc trong triển khai thực hiện do chưa xây dựng được “cơ sở dữ liệu lớn (Big data)” đầy đủ, cập nhật theo thời gian thực, nên “Bảng giá đất” chưa thu thập thông tin thị trường đầy đủ, chính xác và được xây dựng theo vùng giá trị, đến từng thửa đất, bởi đang có tình trạng các bên mua bán kê khai thấp giá giao dịch nhà đất với cơ quan thuế, phổ biến chỉ bằng 30-50% giá giao dịch thật, dẫn đến cơ sở dữ liệu “đầu vào” không chính xác, đồng thời do khả năng ngân sách nhà nước có hạn nên bị hạn chế về công nghệ, chưa thể cập nhật được dữ liệu “đầu vào” theo thời gian thực.

Mặc dù vẫn còn có các bất cập trên đây, nhưng đề xuất này của UBND TP HCM là bước tiến rất tích cực, phù hợp với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử và nỗ lực thực hiện Đề án 06 về cấp mã số định danh cá nhân, tích hợp các thông tin vào cơ sở dữ liệu lớn (Big data), đi đôi với lộ trình xây dựng Luật Thuế tài sản, bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản …

HoREA kiến nghị, cho phép TP HCM được thí điểm thực hiện áp dụng Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất thay vì phải thực hiện thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp

dien bien xet xu nguyen giam doc so gddt tinh dien bien cung 7 dong pham

Sáng nay (1/3), Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 đồng phạm.

Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng đồng 7 đồng phạm do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

dien bien xet xu nguyen giam doc so gddt tinh dien bien cung 7 dong pham

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, từ năm 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ đầu tư hai gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường trung học phổ thông. Khi đó, Đinh Văn Hữu (Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên) đến gặp Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh) để đặt vấn đề, bày tỏ mong muốn cho Công ty trúng hai gói thầu này.

Sau đó, Nguyễn Văn Kiên đồng ý và chỉ đạo cấp dưới là Trịnh Mạnh Cường tạo điều kiện giúp đỡ để Công ty của Đinh Văn Hữu trúng thầu nếu doanh nghiệp có đủ năng lực cung ứng thiết bị. Đinh Văn Hữu chỉ đạo Nguyễn Quang Tuyến (Phó Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên) tính toán báo giá làm sao để Công ty có lợi nhuận từ 20-25%. Sau đó, nhờ quen biết, Tuyến kết nối với Công ty thẩm định giá BTC VALUE, trụ sở ở Hà Nội thẩm định giá thiết bị thực hiện mua sắm với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện thẩm định giá, các bị can thuộc Công ty cổ phần thẩm định giá BTC VALUE không khảo sát thực tế mà chỉ thu thập thông tin trên internet để dự thảo báo cáo thẩm định và chứng thư thẩm định giá. Bởi vậy, kết quả thẩm định giá không chính xác. Căn cứ chứng thư thẩm định giá, ngày 17/5/2019, Nguyễn Văn Kiên đã phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán gói thầu số 1 với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 28/5/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo bán hồ sơ mời thầu, Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên cùng ba công ty khác mua hồ sơ tham gia thầu. Tuy nhiên thực tế, hồ sơ đấu thầu này do Định Văn Hữu giao cho cấp dưới mua hồ sơ cho cả 4 bên, tiền mua hồ sơ (2 triệu đồng/bộ) do Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên chi trả, những Công ty khác không đến. Kết quả, Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên trúng gói thầu của Sở Giáo dục và Đào tạo trị giá gần 10 tỷ đồng. Trong khi giá trị thật của gói thầu là 6,5 tỷ đồng.

Đến năm 2020, Đinh Văn Hữu tiếp tục đến gặp Nguyễn Văn Kiên đặt vấn đề để Công ty trúng thầu gói thầu số 2. Cũng bằng các chiêu trò trên, kết quả Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên trúng gói thầu số 2 với tổng trị giá hơn 9,9 tỷ đồng, trong khi giá trị thật của gói thầu chỉ hơn 5,6 tỷ đồng.

Với những sai phạm tại hai gói thầu này, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Kiên và đồng phạm đã gây thiệt hại của Nhà nước tổng số tiền 7,5 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, sau hai lần được tạo điều kiện trúng 2 gói thầu, trước Tết Nguyên đán năm 2020 và năm 2021, Đinh Văn Hữu đã đến phòng làm việc của Nguyễn Văn Kiên để biếu tổng số tiền 600 triệu đồng.

Cuối tháng 9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố bị can Nguyễn Văn Kiên và 7 đồng phạm. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Kiên đã nộp khắc phục hậu quả số tiền 2 tỷ đồng; Đinh Văn Hữu nộp khắc phục hậu quả 1,3 tỷ đồng; các bị can khác nộp khắc phục số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong hai ngày 1-2/3/2023.

Theo VTV

cong ty cao su binh phuoc thong bao lua chon to chuc tham dinh gia tai san
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước thông báo kế hoạch lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản với các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định:

– Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.

– Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản, địa điểm nơi có tài sản thẩm định:

2.1 Tài sản 1:

– Tên tài sản: 48.214 cây cao su; diện tích 114,07 ha; trồng năm 2004, 2005, 2010, 2011, 2013.

STT

Năm trồng

Diện tích (ha)

Số cây

Ghi chú

1

Vườn cây trồng năm 2004

29,53

12.063

 

2

Vườn cây trồng năm 2005

72,44

29.478

 

3

Vườn cây trồng năm 2010

0,53

294

 

4

Vườn cây trồng năm 2011

1,60

821

 

5

Vườn cây trồng năm 2013

9,97

5.558

 
 

TỔNG CỘNG

114,07

48.214

 

– Địa điểm: Xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2.2 Tài sản 2:

– Tên tài sản: 1.104 cây cao su; diện tích 24.267 m2; trồng năm 1985, 2001.

STT

Năm trồng

Diện tích (m2)

Số cây

Ghi chú

1

Vườn cây trồng năm 1985

4.791,90

218

 

2

Vườn cây trồng năm 2001

19.475,10

886

 
 

TỔNG CỘNG

24.267,00

1.104

 

– Địa điểm: Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản để làm căn cứ thanh lý vườn cây cao su năng suất thấp theo Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp Đảng của Tỉnh ủy Bình Phước và bàn giao diện tích cho UBND huyện Bù Gia Mập.

4. Thời gian thẩm định: Tháng 02 + 03/2022.

5. Yêu cầu công việc thực hiện:

– Xác định giá trị vườn cây cao su theo năm trồng, số lượng cây tại mục 2 “Tên tài sản, số lượng của tài sản, địa điểm nơi có tài sản thẩm định” trên cơ sở tham chiếu các giao dịch thành tại địa phương, gần với thời điểm thẩm định giá.

– Thời gian yêu cầu hoàn thành công việc và bàn giao hồ sơ: 07 ngày làm việc.

6. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

– Tổ chức thẩm định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính, có thông báo đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2023.

– Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá.

– Mức phí thẩm định cạnh tranh.

– Ưu tiên cho các đơn vị đã từng thực hiện các gói thầu thẩm định giá cây cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tỉnh lân cận.

Trên cơ sở 04 tiêu chí làm cơ sở để xét chọn những đơn vị đáp ứng yêu cầu công việc thực hiện và mức phí thẩm định cạnh tranh.

7. Thời gian, địa điểm nộp đăng ký hồ sơ thẩm định giá:

7.1 Thời gian:

– Bắt đầu: Kể từ ngày phát hành thông báo.

– Kết thúc: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày 01/03 đến hết ngày 03/03/2023. Thông báo được đăng tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công của UBND Tỉnh Bình Phước, Báo Bình Phước, trang thông tin điện tử báo Đấu Thầu và trên trang Website công ty.

7.2 Hồ sơ nộp: Hộp thư điện tử; gửi bản chính trực tiếp hoặc gửi bằng đường Bưu điện. Hồ sơ nếu gửi bằng đường Bưu điện được tính theo dấu Bưu điện trước 17 giờ 00 phút của ngày kết thúc thông báo.

7.3 Địa điểm nộp hồ sơ:

– Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước (Phòng Kế hoạch).

– Hộp thư điện tử: nhattbp@gmail.com.

– Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Đường Trần Văn Trà, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

– Số điện thoại: 0968.324.567.

8. Hồ sơ gồm có: Quy cách hồ sơ: 01 bảng chào giá dịch vụ thẩm định (đã bao gồm chi phí đi thẩm định giá và thuế GTGT) và 01 bộ hồ sơ năng lực theo tiêu chí lựa chọn.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức thẩm định giá tài sản.

Trân trọng cảm ơn!

Theo Báo đấu thầu

cuu giam doc so gddt quang ninh dinh sai pham o 6 goi thau

Bà Vũ Liên Oanh – cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh bị cáo buộc tạo điều kiện để công ty của bà trùm Hoàng Thị Thuý Nga trúng 6 gói thầu, sau đó nhận “cảm ơn” 14 tỉ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an trong bản kết luận đã đề nghị truy tố bị can Vũ Liên Oanh – cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cùng 3 cấp dưới và 11 người khác cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

cuu giam doc so gddt quang ninh dinh sai pham o 6 goi thau

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Từ 2016 đến 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh là chủ đầu tư 6 dự án mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học. Bà Oanh với cương vị Giám đốc Sở là đại diện chủ đầu tư.

Theo cáo buộc, do biết nhau nên Hoàng Thị Thuý Nga – Chủ tịch NSJ group đến gặp bà Oanh để trao đổi và đặt vấn đề để công ty được tham gia đấu thầu các gói thiết bị giáo dục. Bà Oanh đã đồng ý.

Ngày 14.6,2016, bị can Vũ Liên Oanh ký Quyết định số 1225, chỉ định Công ty AIC là đơn vị tư vấn thẩm định giá. Sau đó bà Oanh cùng với Trần Phú Hưng – Phó Giám đốc Công ty AIC ký Hợp đồng thẩm định giá số 121506.

Trong vòng một tuần, Sở GD&ĐT Quảng Ninh thanh toán 100% giá trị hợp đồng.

Ngày 31.12.2016, bà Vũ Liên Oanh, bà Nguyễn Khánh Ly – Giám đốc Công ty Toàn Thịnh và ông Nguyễn Hương Tiến – Giám đốc Công ty Tràng An ký Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán hơn 58 tỉ đồng, gói thầu “Mua sắm, lắp đặt Bộ thiết bị – Đồ dùng – Đồ chơi vận động thông minh cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016”.

Ở gói thầu đầu tư thiết bị, đồ dùng cho các lớp mầm non 4-5 tuổi và 5-6 tuổi, bộ đồ chơi vận động ngoài trời, thiết bị dùng chung cho các trường mầm non công lập; với giá trị gần 82 tỉ đồng, ngày 9.5.2017, Vũ Liên Oanh ký Quyết định số 1226 phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập dự án là Công ty VNNEW, tổng trị giá hơn 160 triệu đồng.

Theo C03, việc Công ty VNNEW được Sở GĐ&ĐT Quảng Ninh chỉ định thực hiện gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ Dự án có nhiều sai phạm.

Ngày 26.12.2017, Vũ Liên Oanh và ông Nguyễn Hoàng Anh – Tổng Giám đốc Công ty Toàn Thịnh và ông Nguyễn Hương Tiến – Giám đốc Công ty Tràng An ký Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán, lũy kế giá trị thanh toán gần 81 tỉ đồng. Cùng ngày, hai bên ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu tổng thể.

Ở gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị đổi mới phương pháp dạy học, có trị giá gần 97 tỉ đồng cũng có “dấu ấn” sai phạm của bị can Vũ Liên Oanh.

Cụ thể, bà Oanh là người ký với đại diện Tổng Giám đốc Công ty NSJ do Hoàng Thị Thuý Nga làm chủ tịch HĐQT. Việc bàn giao, nghiệm thu tổng thể được thực hiện vào ngày 25.12.2018.

Ở gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị đổi mới phương pháp dạy học, có trị giá gần 79 tỉ đồng, Công ty trúng thầu tiếp tục là NSJ của Hoàng Thị Thuý Nga. Đến gói thầu thứ 6, Công ty NSJ cũng được “ưu ái” trúng thầu.

C03 cáo buộc, mặc dù chưa thực hiện thủ tục chỉ định thầu, chưa thương thảo, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn: Lập dự án (Công ty VNNew); thẩm định giá (Công ty Thẩm định giá Gia Lộc) nhưng qua mối quan hệ quen biết nên Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã liên hệ với các Công ty này thực hiện các công việc.

Sau đó hợp thức các thủ tục, lấy số chèn, ghi lùi ngày phù hợp với thời gian đã thực hiện để hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh quyết toán, đối phó với các cơ quan chức năng.

Toàn bộ 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Sở GD&ĐT làm Chủ đầu tư từ năm 2016 đến 2019, các đối tượng thực hiện cùng một phương thức, thủ đoạn trên.

“Các loại hàng hoá, thiết bị bán vào các Dự án đều không thông dụng trên thị trường”, kết luận điều tra nêu. Theo đó, nhà nước bị thiệt hại hơn 80 tỉ đồng.

Sau đó, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh và 2 cấp dưới được Hoàng Thị Thuý Nga “cảm ơn” số tiền hơn 30 tỉ đồng.

Theo Báo Lao động

bo tai chinh cong bo thu tuc hanh chinh duoc thay the thuoc pham vi chuc nang quan ly

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 176/QĐ-BTC ngày 13/2/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính gồm: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

bo tai chinh cong bo thu tuc hanh chinh duoc thay the thuoc pham vi chuc nang quan ly

Mức phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là 4 triệu đồng

Quyết định nêu rõ, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, trình tự thực hiện theo 3 bước, gồm:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tới Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) qua Bộ phận một cửa Bộ Tài chính theo Mẫu do Bộ Tài chính quy định.

Bước 2: Bộ phận một cửa của Bộ Tài chính chuyển hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tới Cục Quản lý Giá để xử lý theo quy định.

Bước 3: Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) xem xét để cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định.

Trường hợp cần làm rõ các thông tin trong hồ sơ, Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) có quyền yêu cầu thẩm định viên về giá hoặc doanh nghiệp giải trình hoặc cung cấp tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh quá trình làm việc và các thông tin khác trong hồ sơ.

Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung tài liệu giải trình hoặc tài liệu giải trình không chứng minh đầy đủ các thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề là xác thực, Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) có quyền từ chối cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Trường hợp từ chối, Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mức phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là 4 triệu đồng; phí, lệ phí cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là 2 triệu đồng.

Ngoài các nội dung trên, Quyết định xác định điều kiện thực hiện thủ tục hành chính tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp như sau:

– Công ty TNHH một thành viên: Chủ sở hữu phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty TNHH một thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Tối thiếu phải có 2 thành viên góp vốn là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty TNHH hai thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Công ty hợp danh: Tối thiểu phải có 2 thành viên hợp danh là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần: Tối thiểu phải có 2 cổ đông sáng lập là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Quyết định số 176/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 13/2/2023 và bãi bỏ 2 thủ tục hành chính số thứ tự 01 và 02, mục A, phần I tại Quyết định số 2008/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Tạp chí tài chính

gia dien tang lieu lam phat co tang
Việc điều chỉnh giá điện đang được xem xét trước sức ép giá nguyên liệu đầu vào tăng chóng mặt. Điều quan trọng là cần chủ động có giải pháp để ngăn ngừa những tác động đến giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, kiểm soát lạm phát.

Sức ép lên ngành điện

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân được áp dụng từ ngày 3/2/2023. Theo đó, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.

So với mức khung cũ được quy định tại Quyết định 34/2017, giá tối thiểu tăng 220 đồng, giá tối đa tăng 538 đồng một kWh.

Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, giải thích: Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân hiện tại không còn phù hợp với bối cảnh và chưa phản ánh sự biến động của các thông số đầu vào tới chi phí sản xuất kinh doanh điện, đặc biệt là biến động của giá nhiên liệu. Do đó, Bộ Công Thương nhận thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg – đây là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay.

gia dien tang lieu lam phat co tang

Việc tăng giá điện đang được cân nhắc

Giá than nhập khẩu cung cấp cho các nhà máy điện đã bắt đầu tăng từ cuối năm 2021. Từ mức 54 USD/tấn của năm 2020, giá than nhiều thời điểm năm 2022 đã tăng lên 359 USD/tấn và giữ ở mức cao cho đến nay.

Trong khi đó, sản lượng điện từ nhiệt điện than chiếm tỷ trọng khoảng 40% sản lượng điện của Việt Nam nên chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng cao.

Ngoài ra, các khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện trong hợp đồng mua bán điện của các năm 2019, 2020 cũng như của các năm 2021-2024 ước khoảng hơn 21 nghìn tỷ đồng cần được phân bổ, tính toán vào chi phí sản xuất điện hàng năm để tính toán khung giá.

“Với các bối cảnh nêu trên đã tạo nên sự biến động lớn về các thông số liên quan đến chi phí mua điện (chiếm khoảng trên 80% tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện hàng năm của EVN)”, ông Hòa nói.

Cho nên, EVN dự báo số lỗ trong 2 năm 2022 và 2023 dự kiến lên đến hơn 93 nghìn tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội thẩm định giá, tính toán: Giá than thế giới năm 2022 tăng gấp 6 lần năm 2020 và tăng gấp khoảng 2,6 lần so với 2021. Giá than nhập khẩu tăng làm chi phí mua điện từ các nhà máy sử dụng than nhập khẩu và than pha trộn năm 2022 tăng khoảng 25% so với năm 2021, tức từ 1.635 đồng/kWh lên 2.043 đồng/kWh.

Giá dầu làm cơ sở tính giá khí cho các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu khí, năm 2022 tăng gấp 2,2 lần so với năm 2020 và tăng 1,3 lần so với 2021. Việc tăng giá này làm giá điện bình quân của các nhà máy điện tuabin khí tăng lên khoảng 11,31%, tức từ 1.620 đồng/kWh lên 1.803 đồng/kWh.

“Như vậy, chi phí sản xuất kinh doanh điện tăng, trong khi giá bán điện bình quân hiện hành giữ ổn định từ năm 2019 đến nay đã làm cho giá hiện hành không bù đắp được chi phí sản xuất kinh doanh, dẫn đến ngành điện gặp khá nhiều khó khăn và sản xuất kinh doanh bị lỗ là không thể tránh khỏi”, ông Thỏa chia sẻ.

Con số lỗ lên đến mấy chục nghìn tỷ đó có đúng hay không cần phải được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, kiểm tra, xác định một cách khách quan, công bố công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trong xã hội.

1.gia dien tang lieu lam phat co tang

Giá than tăng chóng mặt trong 2 năm qua.

Có lo lạm phát?

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023, Chính phủ đã giao các đơn vị chủ động xây dựng phương án và kịch bản truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; chủ trì, phối hợp với EVN xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo tập đoàn xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền mức giá bán điện bình quân theo quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Việc điều chỉnh giá điện ở mức nào đang được nhiều người quan tâm. Theo ông Thỏa, với chi phí sản xuất kinh doanh điện thực tế tăng quá cao như vậy, cần xem xét điều chỉnh giá bán điện ở mức phù hợp. Nếu không, ngành điện sẽ thua lỗ, dòng tiền sẽ âm và không có tiền để thanh toán cho việc mua điện cho các đơn vị phát điện. Điều chỉnh mức nào là một câu hỏi khá khó và cần tính toán kỹ.

“Chúng ta có thể tính toán với chi phí ngành điện tăng như vậy, có thể điều chỉnh giá điện ngay, nhưng phải có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tác động lan tỏa của việc điều chỉnh giá điện”, ông Nguyễn Tiến Thỏa khuyến nghị. Ngoài ra, cần có giải pháp tổng thể để bình ổn giá, ngăn ngừa tác động từ việc tăng giá điện đến mặt bằng giá của nền kinh tế, các hàng hóa dịch vụ khác; tránh việc lợi dụng tăng giá điện để đẩy mặt bằng giá lên, ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Nhìn biểu đồ giá than 30 năm qua, từng tham gia các đoàn kiểm tra giá thành điện, chuyên gia chính sách công Nguyễn Minh Đức cũng chia sẻ “việc tăng giá điện là điều bắt buộc”.

2.gia dien tang lieu lam phat co tang

Biểu đồ giá than 30 năm qua.

Nếu không, trước mắt EVN phải đối mặt giảm lương, nợ lương, thiếu tiền trả cho các nhà máy điện. Sau đó các nhà máy điện thiếu tiền mua than, khí. Nếu vẫn tiếp tục kéo dài thì có thể sẽ không mua được than, khí để phát điện. Người lao động có thể sẽ nghỉ việc vì nợ lương lâu. Ngoài ra, các hợp đồng tín dụng cũng có thể bị liệt vào diện nợ xấu. Lâu dài nữa ngành điện hết tiền đầu tư, hạ tầng xuống cấp, không có nguồn điện mới bổ sung vào hệ thống.

Lo ngại tăng giá điện tác động đến lạm phát là có, nhưng chuyên gia Nguyễn Minh Đức đánh giá so với tác động của các chính sách tài khoá, tiền tệ thì tác động này không lớn bằng. Lạm phát năm 2022 giữ ở mức có hơn 3%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu, chủ yếu là vì chính sách tài khoá và tiền tệ chặt chẽ. Việc đưa ra lạm phát năm 2023 là 4,5% là con số chấp nhận được, không cần thiết phải kiềm chế ở mức thấp như năm 2022.

“Nói chung, lạm phát cả thế giới đều tăng, Việt Nam cố gắng nằm ngoài xu hướng đó thì cũng có cái được và cái mất. Nhưng nếu cứ xa rời xu hướng thế giới lâu quá, nhiều quá, thì cái mất nhiều hơn cái được”, chuyên gia này nhận định.

Một chuyên gia tài chính khi xem xét dữ liệu kinh doanh của EVN 10 năm qua thấy rằng: Không thể có sản xuất điện bằng mọi giá còn giá đầu ra vẫn là hình thức bao cấp. Ngoài khoản nợ công ty mẹ 268 nghìn tỷ đồng, các công ty con EVN cũng nợ thêm. Lợi nhuận từ 2013 đến 2021 của EVN chỉ 13,6 nghìn tỷ đồng và dự kiến 2022 lỗ hơn 30 nghìn tỷ đồng. Với vốn gần 10 tỷ USD, sau 10 năm, EVN không có đồng lãi nào.

“Tôi nghĩ giá điện cần phải tăng. Không phải vì EVN mà vì lợi ích quốc gia”, vị này chia sẻ.

Theo Vietnamnet

bo tai chinh quy dinh phi tham dinh phuong an cai tao phuc hoi moi truong tu 6 61 trieu dong

Theo quy định mới của Bộ Tài chính, phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định có mức thu từ 6 triệu đến 61 triệu đồng tùy thuộc vào tổng vốn đầu tư dự án.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Theo đó, người nộp phí là các tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thực hiện thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan nhà nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường tổ chức thu phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

bo tai chinh quy dinh phi tham dinh phuong an cai tao phuc hoi moi truong tu 6 61 trieu dong

Mức thu phí

Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định như sau:

Số tt

Tổng vốn đầu tư dự án (tỷ đồng)

Mức phí (triệu đồng)

1

Đến 10

6,0

2

Trên 10 đến 20

9,0

3

Trên 20 đến 50

15,0

4

Trên 50 đến 100

27,0

5

Trên 100 đến 200

30,0

6

Trên 200 đến 500

39,0

7

Trên 500 đến 1.000

44,0

8

Trên 1.000 đến 1.500

48,0

9

Trên 1.500 đến 2.000

49,0

10

Trên 2.000 đến 3.000

51,0

11

Trên 3.000 đến 5.000

53,0

12

Trên 5.000 đến 7.000

56,0

13

Trên 7.000

61,0

Tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì được trích để lại 70% tổng số tiền phí thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí và nộp 30% tổng số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2023.

Theo Báo chính phủ

bo khung gia dat xac dinh gia theo thi truong la thay doi lon trong quan ly su dung dat dai

Việc bỏ khung giá đất là điểm đổi mới căn bản nhằm xóa bỏ cơ chế quản lý đất theo hành chính áp đặt sang xây dựng bảng giá đất sát với giá trị thị trường.

Trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), điểm đáng chú ý là bỏ quy định khung giá đất, thay vào đó quy định cụ thể về nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá trị thị trường. Việc bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, tạo nên thay đổi căn bản về các vấn đề kinh tế trong chính sách pháp luật về đất đai.

Góp ý vào dự thảo luật, người dân đồng tình với quy định này, nhưng lo ngại khi bỏ khung giá đất sẽ khiến giá đất tăng lên, tiền đền bù giải phóng mặt bằng cũng tăng và đặc biệt rất khó để xác định giá theo thị trường.

Theo quy định hiện hành, khung giá đất là giá do Nhà nước quy định, ban hành định kỳ 5 năm một lần. Đây là cơ sở để UBND các tỉnh, thành phố căn cứ xây dựng và công bố, áp dụng bảng giá đất ở từng địa phương.

Tuy nhiên, trên thực tế thị trường đất đai đang tồn tại cơ chế 2 giá đất. Một giá đất theo khung Nhà nước ban hành, là cơ sở để tính tiền đóng thuế hoặc tính giá đất đền bù giải phóng mặt bằng. Giá đất thứ hai được gọi là giá trên thị trường, thường cao hơn gấp nhiều lần so với khung giá do Nhà nước quy định.

bo khung gia dat xac dinh gia theo thi truong la thay doi lon trong quan ly su dung dat dai

Bởi vậy, theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, việc bỏ khung giá đất là cần thiết để sử dụng bảng giá đất sát với thị trường hơn. Bảng giá đất được định giá hàng năm hoặc trong điều kiện biến động trên 30% thì xác định lại bảng giá đất.

“Khi tạo ra giá đất đảm bảo xác định công khai, minh bạch và phù hợp với giá thị trường thì người dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi. Điều đó góp phần xác định được cùng nhau chia sẻ địa tô, chênh lệch. Người dân khi có đất bị thu hồi thì giá đất tại thời điểm thu hồi đó sẽ được đền bù thỏa đáng, phù hợp với giá đất. Về góc độ nhà nước cũng được lợi vì khi thu của người sử dụng đất cũng sẽ thu được đúng giá trị cần phải thu”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết.

Lợi ích có thể nhìn thấy rõ, nhiều người dân lo ngại khi bỏ khung giá đất sẽ khiến giá đất tăng lên, tiền đền bù giải phóng mặt bằng tăng, chi phí đầu tư tăng, người nghèo khó tiếp cận đất đai…

Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu luật, việc bỏ khung giá đất sẽ không làm tăng giá đất trên thị trường. Khi khung giá đất sát với thị trường sẽ khiến thuế, phí bất động sản chuyển nhượng cao hơn và sẽ làm giảm đi tính hấp dẫn của việc đầu tư vào đất đai. Qua đó, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh hơn, giảm tình trạng đầu cơ, sốt ảo.

TS Dương Kim Thế Nguyên, Trường Kinh tế Luật và Quản Lý nhà nước phân tích: Trong ngắn hạn sẽ phải phản ứng với câu chuyện bỏ khung giá đất thì khả năng nhận tiền bồi thường có thể kéo lên, lúc đó có thể đẩy giá lên. Việc nắm giữ bất động sản không còn lợi thì nhiều người sẽ bán ra và lúc đó thêm nguồn cung từ những người không có nhu cầu thực, giá cũng sẽ không quá cao.

1.bo khung gia dat xac dinh gia theo thi truong la thay doi lon trong quan ly su dung dat dai

Dự thảo luật đã đề ra cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, đồng thời quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất, thẩm định giá đất, nhưng người dân đặc biệt quan tâm đến việc làm thế nào để xác định được giá theo thị trường. Đây là những vấn đề cần được phân tích thấu đáo để đưa ra những quy định phù hợp, minh bạch, khả thi, nhằm đảm bảo khi luật ra đời nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả như kỳ vọng.

Ông Lê Đình Vinh (quận Đống Đa, Hà Nội) cho rằng: “Phải bỏ khung giá đất và tính theo giá thị trường thì mới là thị trường. Vậy như thế nào là giá thị trường? Nếu tính giá thị trường thì phải kiểm soát tốt thị trường, để thị trường phản ánh đúng thực tế. Ví dụ như câu chuyện Thủ Thiêm vừa rồi, trúng giá đó có phải là giá thị trường hay không? Hay giá thị trường đã bị biến tướng thông qua các thủ thuật”.

Còn ông Trần Văn Tuấn (xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang) cho rằng, 5 phương pháp xác định giá đất vẫn có bất cập. Theo ông, trong dự thảo luật có nói bỏ khung giá đất, nhưng phương pháp xác định giá đất chỉ quy định một điều rất đơn giản là “giao cho Chính phủ”, như vậy là chưa đủ. Trong luật nên quy định có tính chất định hướng, tính nguyên tắc về các phương pháp xác định giá đất một cách cơ bản. Trên cơ sở đó, Chính phủ tiếp tục cụ thể hóa các phương pháp định giá đất một cách linh hoạt và chính xác.

Việc bỏ khung giá đất là điểm đổi mới căn bản nhằm xóa bỏ cơ chế quản lý đất theo hành chính áp đặt sang xây dựng bảng giá đất sát với giá trị thị trường. Theo các chuyên gia, nếu việc xác định được giá đất bằng 80% thị trường là đúng. Nhưng quan trọng hơn, phải xác định được đúng bản chất. Nhà nước cần xác định giá trị và bảng giá đất phản ánh kịp thời giá trị đất. Khi có yếu tố làm thay đổi giá trị như quy hoạch đất đai, thay đổi mục đích sử dụng, vùng phát triển thì bảng giá phải thay đổi theo. Điều này giúp người dân và doanh nghiệp thích ứng và có những điều chỉnh phù hợp.

Để đưa bảng giá đất sát với giá thị trường cần thành lập một cơ quan định giá đất độc lập để hỗ trợ xây dựng bảng giá đất, thẩm định lại kết quả xác định giá đất, điều chỉnh khi có biến động. Như vậy, giá đất mới đảm bảo được tính độc lập về chuyên môn, tính trung thực khách quan, đảm bảo giá đất phù hợp với thị trường và không chịu áp lực, chi phối từ các nhóm lợi ích…

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan đến nội dung bỏ khung giá đất vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến của người dân đến 15/3/2023.

Theo VOV